SjöGoo – Good Building

SjöGoo bildades 2019 av Rickard, Niclas och Dennis. Vi har alla tre varit verksamma inom olika områden i byggbranschen under hela vår arbetskarriär. Därmed har vi sett byggbranschens brister från olika synvinklar, vilket ger en ovärderlig styrka. Vi har väldigt bred kompetens från projektering till en färdig produkt.

SjöGoo – Good Building

SjöGoo bildades 2019 av Rickard, Niclas och Dennis. Vi har alla tre varit verksamma inom olika områden i byggbranschen under hela vår arbetskarriär. Därmed har vi sett byggbranschens brister från olika synvinklar, vilket ger en ovärderlig styrka. Vi har väldigt bred kompetens från projektering till en färdig produkt.

Anställda
0 +
branscherfarenhet
0 år
Projekt
0 +

Vi bygger på förtroende

0371 - 106 00

info@sjogoo.se

© SjöGoo AB