Hållbarhet

Hos SjöGoo arbetar vi hållbart. Vi arbetar systematiskt och målinriktat för att säkerställa att det vi producerar och levererar bidrar till till en bättre och mer hållbar framtid.

Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan

På SjöGoo tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln. Ambitionen är att på alla sätt jobba hållbart för att därigenom minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.

Hållbarhet

Hos SjöGoo arbetar vi hållbart. Vi arbetar systematiskt och målinriktat för att säkerställa att det vi producerar och levererar bidrar till till en bättre och mer hållbar framtid.

Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan

På SjöGoo tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln. Ambitionen är att på alla sätt jobba hållbart för att därigenom minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan. I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.

Anställda
0 +
branscherfarenhet
0 år
Projekt
0 +

Vi bygger på förtroende

0371 - 106 00

info@sjogoo.se

© SjöGoo AB